• Zwroty i reklamacje

 Zwrot towaru

1. Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsementa Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
3. Zwrot zapłaconej przez konsumenta kwoty zostanie dokonany w taki sam sposób w jaki Klient dokonał zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep pisemnego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
4. Koszt odesłania towaru od konsumenta do Sklepu nie podlega zwrotowi.
5. Zwroty towarów przyjmowane są wyłącznie na adres: aBBa F.H.U. MARIUSZ KNOL UL. TRAKTOROWA 148/158 91-204 ŁÓDŹ .
6. Sklep nie przyjmuje przesyłek zwrotnych za pobraniem.
7. W przypadku zwrotu należności za zamówienie zrealizowane/opłacone przez system płatności online Payu , eService, eCard, DotPay lub PayByNet, kwota należności zostanie potrącona o wielkość prowizji pobieranych przez Payu, eService, eCard, DotPay bądź PayByNet w wysokości 3% za obsługę transakcji pobieraną bezpośrednio przez te instytucje. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia przelewem bankowym lub gotówką w Sklepie niniejszy punkt nie ma zastosowania‏.

Wraz z towarem należy odesłać wypełniony "Dokument zwrotu towaru" pisemne oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz numer konta, na które mają zostać przelane zwrócone pieniądze.

 Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
• Imię i nazwisko,
• numer zamówienia,
• opis niezgodności towaru z umową, w tym przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach powstała niezgodność,
• datę zakupu,
• żądanie wymiany na inny egzemplarz, naprawę, obniżenie ceny lub zwrot gotówki.
3. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
4. Reklamacje można składać mailowo pod adresem mulan@mulan.pl lub pisemnie.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika w wyniku niezgodnej z instrukcją obsługi i konserwacji oraz usterki wynikłe wskutek złego przechowywania, urazów mechanicznych i wypadków losowych.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar odsyłany jest na koszt klienta. Jeżeli klient nie odbierze odrzuconej reklamacji w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji towar zostanie zutylizowany. Jeżeli reklamacja jest uznana, skep pokrywa koszty transportu.

Wraz z towarem należy odesłać wypełniony "Dokument reklamacji towaru"nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji
 

 Wymiana

1. Bez uszczerbku dla praw Klienta będącego konsumentem w przypadku dostarczenia Klientowi towaru zgodnego z umową Klientowi przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny kolor, model czy rozmiar w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.
2. Koszty przesyłki w obie strony ponosi klient.
3. Koszt wysyłki na terenie Polski wymienionego towaru wynosi 16 zł.
4. W przypadku wymian realizowanych za granicę koszty przesyłki naliczane są indywidualnie dla każdego przypadku.
5. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani przesyłek wysłanych za pobraniem.
6. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przez sklep.

Wraz z towarem należy odesłać wypełniony "Dokument wymiany towaru" pisemne oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia.
Prosimy wcześniej sprawdzić dostępność żądanego produktu w naszym sklepie oraz zarezerwowanie jego. Wystarczy złożyć zamówienie na dany towar, a w komentarzu dopisać "Zamówienie na wymianę - nr poprzedniego zamówienia: XXXXX". To znacznie przyśpieszy realizację wymiany.