• Regulamin

Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym mulan.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwaną dalej Nabywcą.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowegomulan.pl jest właściciel sklepu mulan.pl

Ceny towarów i sposób zamawiania

 1. Wszystkie ceny towarów w naszym sklepie są cenami  brutto i zawierają podatek VAT. 
 2. Zamówienia mogą Państwo składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu www.mulan.pl
 3. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo e-mail z treścią zamówienia.Proszę sprawdzić poprawność zamówienia i w razie ewentualnych błędów proszę o sprostowanie e-mailem.
 4. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie lub braku możliwości dostarczenia w dogodnym dla Państwa terminie, konsultant zaproponuje Państwu dostarczenie innego towaru o podobnych cechach. Mają Państwo w takim wypadku prawo odmówić kupna zamiennego towaru.

Zmiany oraz anulowanie zamówienia

Zmiana oraz anulowanie zamówienia przez Kupującego, może nastąpić  telefonicznie , mailem lub poprzez stronę sklepu mulan.pl.

Potwierdzenie zakupu

Zawarcie transakcji potwierdzone jest dowodem zakupu w formie paragonu lub faktury VAT. Podczas otwierania przesyłki należy  upewnić się, że takie potwierdzenie zostało dołączone.

Warunki dostawy

Zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
 
1. Dostawy realizujemy na terytorium całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  
2. Czas realizacji zamówienia wynosi najczęściej od 1 do 3 dni. Jeżeli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z tego powodu, iż towar jest niedostępny w magazynie lub u dostawców sklepu Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
3. Czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską wynosi z reguły od 1 do 2 dni roboczych.
Przesyłka kurierska po uprzedniej wpłacie na koto - 16 PLN paczka do 30 kg 60x60x60cm.
Przesyłka kurierska za pobraniem  - 26 PLN paczka do 30 kg 60x60x60cm.
Koszt zapakowania wliczony jest w cenę towarów.
Wysyłka za pobraniem realizowana wyłącznie w stosunku do klientów mieszkających w Polsce.
 
Przedpłata na konto  winna być dokonana w przeciągu 3 dni od potwierdzenia dostępności towaru przez pracownika naszego sklepu. Nie należy dokonywać wpłaty przed potwierdzeniem dostępności towaru. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko nr zamówienia oraz zakupiony przedmiot. Towar zostanie dostarczony do Państwa po stwierdzeniu wpływu środków za zamówiony towar i ewentualne koszty przesyłki. Dane do wpłaty:

                   mulan.pl aBBa FHU MARIUSZ KNOL
                   UL. TRAKTOROWA 148/158 91-204 Łódź nip-7261196276

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W.P.PR.M.Ł. DELEGATURA ŁÓDŹ BAŁUTY NR 36711
nip-7261196276 regon-471198320

 Zwrot towaru

1. Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
3. Zwrot zapłaconej przez konsumenta kwoty zostanie dokonany w taki sam sposób w jaki Klient dokonał zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep pisemnego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
4. Koszt odesłania towaru od konsumenta do Sklepu nie podlega zwrotowi.
5. Zwroty towarów przyjmowane są wyłącznie na adres: aBBa F.H.U. MARIUSZ KNOL UL. TRAKTOROWA 148/158 91-204 ŁÓDŹ .
6. Sklep nie przyjmuje przesyłek zwrotnych za pobraniem.

Wraz z towarem należy odesłać wypełniony "Dokument zwrotu towaru" pisemne oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz numer konta, na które mają zostać przelane zwrócone pieniądze.

7. W przypadku zwrotu towaru, kwota należności za zamówienie zrealizowane/opłacone porzez systemy płatności online: Payu , eService, eCard, DotPay lub PayByNet, zostanie potrącona o wielkość prowizji pobranej przez te instytucje (Payu, eService, eCard, DotPay bądź PayByNet) w wysokości 2% za obsługę transakcji. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia przelewem bankowym lub gotówką w tym za pobraniem w Sklepie niniejszy punkt nie ma zastosowania‏.

Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
• Imię i nazwisko,
• numer zamówienia,
• opis niezgodności towaru z umową, w tym przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach powstała niezgodność,
• datę zakupu,
• żądanie wymiany na inny egzemplarz, naprawę, obniżenie ceny lub zwrot gotówki.
3. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
4. Reklamacje można składać mailowo pod adresem mulan@mulan.pl lub pisemnie.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika w wyniku niezgodnej z instrukcją obsługi i konserwacji oraz usterki wynikłe wskutek złego przechowywania, urazów mechanicznych i wypadków losowych.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar odsyłany jest na koszt klienta. Jeżeli klient nie odbierze odrzuconej reklamacji w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji towar zostanie zutylizowany. Jeżeli reklamacja jest uznana, skep pokrywa koszty transportu.

Wraz z towarem należy odesłać wypełniony "Dokument reklamacji towaru"nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji

 

 Wymiana

1. Bez uszczerbku dla praw Klienta będącego konsumentem w przypadku dostarczenia Klientowi towaru zgodnego z umową Klientowi przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny kolor, model czy rozmiar w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.
2. Koszty przesyłki w obie strony ponosi klient.
3. Koszt wysyłki na terenie Polski wymienionego towaru wynosi 16 zł.
4. W przypadku wymian realizowanych za granicę koszty przesyłki naliczane są indywidualnie dla każdego przypadku.
5. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani przesyłek wysłanych za pobraniem.
6. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przez sklep.

Wraz z towarem należy odesłać wypełniony "Dokument wymiany towaru" pisemne oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia.
Prosimy wcześniej sprawdzić dostępność żądanego produktu w naszym sklepie oraz zarezerwowanie jego. Wystarczy złożyć zamówienie na dany towar, a w komentarzu dopisać "Zamówienie na wymianę - nr poprzedniego zamówienia: XXXXX". To znacznie przyśpieszy realizację wymiany.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą mają Państwo prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych. Państwa dane nie będą w żaden sposób wykorzystywane w celach marketingowych, ani przekazywane osobom trzecim.

Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [mulan@mulan.pl], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [mulan@mulan.pl]. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres [aBBa F.H.U. MARIUSZ KNOL UL. TRAKTOROWA 148/158 91-204 ŁÓDŹ].

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówień [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin
 2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 3. Wszelkie informacje na temat oferty internetowego sklepu mulan.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep mulan.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Zdjęcia prezentowane na stronie mają charakter poglądowy. Produkt finalny może nieznacznie odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

  1.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

  1.2.Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone w zakładce „Reklamacje”.

  1.3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: 1.3.1. pisemnie na adres: ul. Traktorowa 148/158 91-204 Łódź; 1.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki pocztowej.

  1.4.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  1.5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

  1.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć produkt wadliwy na adres: ul. Traktorowa 148/158 91-204 Łódź. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. 1.7. W przypadku Produktów używanych, będących przedmiotem Umowy Sprzedaży, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą zostaje ograniczona do roku od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.

  • Sposoby płatności

  1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  2. W przypadku zwrotu towaru, kwota należności za zamówienie zrealizowane/opłacone porzez systemy płatności online: Blue Media, Payu , eService, eCard, DotPay lub PayByNet, zostanie potrącona o wielkość prowizji pobranej przez te instytucje (Payu, eService, eCard, DotPay bądź PayByNet) w wysokości 2% za obsługę transakcji. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia przelewem bankowym lub gotówką w tym za pobraniem, w Sklepie niniejszy punkt nie ma zastosowania‏.

  3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest m.in. Blue Media S.A.

  4. Dostępne formy płatności:

  • Pobranie COD
  • Przelew bankowy
  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

  visa2-2.jpg

   dotpay_baner-2.gif

  • BLIK

   logo-4(1).png

  • PayU zakupy na raty 

  payu-raty.png

  • PayPal Me

  paypalme.jpg

  banner_1215x200A.png

   

  Polityka prywatności

  • Kategorie danych osobowych pozyskiwanych, oraz ich cel przetwarzania przez naszą firmę

  1.      Imię i Nazwisko. Pozyskujemy te dane w celu poprawności wystawiania dokumentów, oraz poprawnego realizowania usług takich jak: księgowanie płatności, transport zakupionego towaru, reklamacje i zwroty zamówień.

  2.      Adres geograficzny. pozyskujemy go w celu realizacji takich usług jak: transport, reklamacja czy zwrot zamówień.

  3.      Adres mailowy. Pozyskujemy go w celu poprawnej komunikacji z klientem w sytuacjach wymagających wyjaśnienia, które dotyczą zamówienia tego klienta. Oraz na potrzeby informowania go o statusie zamówienia i wszelkie odpowiedzi na pytania klienta.

  4.      Numer telefonu. Pozyskujemy go za zgodą klienta w celu poprawnej komunikacji z klientem w sytuacjach wymagających wyjaśnienia, które dotyczą zamówienia tego klienta. Oraz do ułatwienia komunikacji kuriera z klientem.

  5.      Jeśli klient zażyczy sobie faktury, to pozyskujemy również pełne dane firmy, w celu poprawnego wystawienia tej faktury.

  6. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

  7. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  • Kategoria odbiorców danych osobowych

        Firma pozyskuje dane osobowe w celu realizacji umowy występującą pomiędzy nią, a klientem tej firmy.

  1.      Dane osobowe mogą być przekazane do firmy obsługującej program magazynowo-księgowy, tylko na potrzeby Serwisowe.

  2.      Dane osobowe mogą być przekazane firmie kurierskiej w celu zrealizowania zamówienia klienta.

  3.      Dane osobowe mogą być przekazane do firmy o naturze biura rachunkowego w celu rozliczania faktur.

  • Prawa użytkownika.

  1.      Masz prawo do żądania od administratora danych, dostępu do danych osobowych, które dotyczą tylko Ciebie.

  2.      Masz prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych, które dotyczą Ciebie.

  3.      Masz prawo do żądania przeniesienia swoich danych osobowych.

  4.      Masz prawo do żądania zapomnienia swoich danych osobowych.

  Organem nadzorczym do którego możesz zgłaszać wszelkie nieprawidłowości jest obecnie: GIODO  z siedzibą ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. Ma to jednak ulec zmianie, wtedy nastąpi aktualizacja tych danych.

   

  • Przesyłanie danych osobowych

  Twoje dane osobowe firma pozyskuje dzięki formularzowi służącemu do zapisywanie podstawowych danych użytkownika i tworzeniu konta użytkownika.  Oraz są obowiązkowo pozyskiwane tuż przed realizacją zamówienia w celu zrealizowania tego zamówienia. Możliwe jest też przekazanie danych osobowych w celu realizacji zamówień przy użyciu telefonu, oraz drogą mailową w kontakcie z naszą firmą.

  Jako że nasza firma ma swój Funpage na Facebooku i Instagram, wszelkie dane tam pozyskane służą profilowaniu użytkownika na potrzeby dostosowania treści marketingowych do jego zainteresowań. Polubienie Funpage jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na takie przetwarzanie danych.

  • Pliki cookie i podobne technologie

  Witryny firmy stosują technologię cookies, w celu:

   

  1.      Poprawy jakości świadczenia usług,

  2.      Zapamiętywania ustawień użytkownika w celu łatwiejszego użytkowania tej strony,

  3.      Poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć w procesie korzystania z Witryn,

  4.      Pozyskiwania anonimowych danych statystycznych, w celu poprawy funkcjonalności Witryn,

  5.      Utrzymania aktywnej sesji Użytkownika. Co oznacza zapamiętanie statusu zalogowany, aby użytkownik nie musiał co chwila wpisywać loginu i hasła,

  6.      Umożliwienia korzystania z podstawowych funkcjonalności Witryn (np. zapamiętuje kolejno odwiedzane stron w celu ich przywrócenia na "życzenie" Użytkownika)

   

  UWAGA: Pliki cookie w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji tożsamości Użytkownika, nie przetwarzają danych osobowych oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

  • Ze względu na różnorodność produktów w sklepach internetowych naszej firmy, zakupów może dokonywać tylko osoba dorosła. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mogą dokonać takich zakupów za pośrednictwem osoby dorosłej. Wszelkie Dane osobowe, które będą w widoczny sposób sygnalizować wiek poniżej 18 roku życia u użytkownika, korzystającego z portalów naszej firmy, będą natychmiast usuwane z baz danych. Proces ten będzie trwał nie dłużej niż 72 godziny
  • Aktualizacja Zasad ochrony prywatności

  Firma będzie aktualizować swą politykę prywatności, jeśli tylko Polskie prawo ją do tego zobowiąże. Aktualizacja będzie następować w czasie określonym przez odpowiednie organy nadzorcze.

  • Przechowywanie danych osobowych

  Dane przechowywane są w dwóch nie zależnych miejscach, oraz codziennie dokonywana jest archiwizacja baz danych osobowych, na urządzenie przenośne w celu zwiększenia bezpieczeństwa tych danych. Wszystkie bazy danych są przechowywane i utajone, a wgląd do nich mają tylko osoby prawnie do tego powołane przez Administratora baz danych osobowych.

  • Zarządzanie danymi oraz inspektor ochrony danych osobowych

  Bazą danych osobowych zarządza Administrator baz danych. Wszelkie niezgodności i nieprawidłowości występujące w przetwarzaniu baz danych przez firmę prosimy zgłaszać do Inspektora ochrony danych: Mariusz Knol za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

  Opisana polityka plików cookies lub podobnych technologii odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, w aktualnie przeglądanej domenie. 
  Ciasteczka (ang. cookies) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. 

  Wykorzystujemy pliki cookies w celu: 

  • umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,
  • umożliwienia korzystania z Programu Partnerskiego,
  • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
  • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
  • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
  • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.


  Stosujemy pliki cookies "stałe" oraz "sesyjne". Pliki cookies "stałe" pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. "Sesyjne" pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. 

  Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics oraz YouTube, które legitymują się własną polityką prywatności: 

  Polityka ochrony prywatności Google Analytics > http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html 
  Polityka ochrony prywatności YouTube > http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ 

  Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. 
  Wyłączenie obsługi cookies może znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wielu stron internetowych. 

  Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach: 

  • Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Firefox > http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  • Internet Explorer > http://support.microsoft.com/kb/196955
  • Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  • Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042


  Instrukcje dla urządzeń mobilnych: 

  • Android > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Blackberry > http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
  • iOS (Safari) > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
  • Windows Phone > http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-setting