• Samoloty KIT z balsy

  • Parametry

RQ-7 Balsa KIT 2000MM
RQ-7 Balsa KIT 2000MM
Produkt niedostępny
Samolot Albatross KIT Plus
Samolot Albatross KIT Plus
Produkt niedostępny
Samolot Cessna KIT
Produkt niedostępny
Samolot CUCKOO Balsa KIT (580mm)
Samolot CUCKOO Balsa KIT (580mm)
Produkt niedostępny
Samolot Micro Cessna L-19 KIT
Samolot Micro Cessna L-19 KIT
Produkt niedostępny
Samolot Otto Lilienthal KIT
Produkt niedostępny

MARKI i PRODUKTY którym warto zaufać